European Protection on Well-Known Turkish Trademarks: A Case on Bad Faith

  On February 21, 2024, the General Court of the Court of Justice (“General Court”) rendered its decision (“Decision”) regarding the registration of a trademark under the European Union…


Turkish Patent and Trademark Office | What has changed for the revocation of registered trademarks?

As of today, the revocation procedure for registered trademarks in Turkey has changed and the authority to revoke registered trademarks is now vested in the Turkish Patent and Trademark Office…


Türk Hukuku’nda Birlikte Var Olma Sözleşmeleri

Literatürde, co-existing anlaşmaları olarak da adlandırılan birlikte var olma sözleşmeleri ve Türk Hukuku’nda düzenlenen muvafakatname, önceki marka sahibi tarafından verilen izne dayalı olarak aynı…


Co-Existing Agreements under Turkish Law

Turkish legislation enables the registration of signs with the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"), even if they are identical to or indistinguishably similar to a trademark for…


Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe…


Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10…


Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İhlalinde E-Ticaret Platformlarına Şikâyet Mekanizması

29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında,…


Complaint to the E-Commerce Platforms in Case of Violation of IP Rights

The Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published in the Official Gazette on 29.12.2022. Within the scope of…


Trabis Starts Its Operations

For many years, the allocation and transactions of ".tr" domain names have been carried out by the Middle East Technical University (“METU”) through the Nic.TR system. With the Regulation on Internet…


Trabis Faaliyete Başlıyor

Türkiye’de ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis ve işlemlerini, uzun yıllardır Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”), Nic.TR sistemi aracılığıyla yürütmekteydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…