NFTs used for in-game purchases under Turkish Law

Introduction Although there is no clear definition of the term non-fungible tokens (NFT) in Turkish law, NFTs are considered non-fungible data units in the blockchain system. Some examples are:…


Procedures and Principles About Social Network Provider

The new decision of the Information Technologies and Communication Authority (“BTK”) on the “Procedures and Principles About Social Network Provider” (“Procedures and Principles”) was published on…


Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”ına (“Usul ve Esaslar”) ilişkin yeni kararı, 1 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de…


Liabilities Regarding Payment and Electronic Money Institutions Are Extended

With the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”), and the Communiqué on Information Systems of Payment and Electronic Money…


Ödeme ve Elektronik Para Kululuşlarına İlişkin Yükümlülükler Ertelendi

1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik…


Ödeme Hizmetleri Sunan Kuruluşların Asgari Özkaynak Yükümlülük Tutarları Güncellendi

Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer…


Minimum Equity Requirement for Payment Service Institutions is Updated

The procedures and principles regarding payment services and institutions are set out under the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money…


TRANSFER OF MORAL RIGHTS OVER WORKS

  Copyrights are protected by the Law on Intellectual and Artistic Works with numbered 5846 (“IPL”), but there is no clear definition related to the copyrights in the IPL. The definition of…


ESERLER ÜZERİNDEKİ MANEVİ HAKLARIN DEVRİ

Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ile koruma altına alınmaktadır ancak FSEK’te açık bir tanımı bulunmamaktadır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan telif…


Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İhlalinde E-Ticaret Platformlarına Şikâyet Mekanizması

29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında,…