TRANSFER OF MORAL RIGHTS OVER WORKS

  Copyrights are protected by the Law on Intellectual and Artistic Works with numbered 5846 (“IPL”), but there is no clear definition related to the copyrights in the IPL. The definition of…


ESERLER ÜZERİNDEKİ MANEVİ HAKLARIN DEVRİ

Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ile koruma altına alınmaktadır ancak FSEK’te açık bir tanımı bulunmamaktadır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan telif…


Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İhlalinde E-Ticaret Platformlarına Şikâyet Mekanizması

29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında,…


Complaint to the E-Commerce Platforms in Case of Violation of IP Rights

The Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published in the Official Gazette on 29.12.2022. Within the scope of…


E-Ticaret ve Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E- Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

07.07.2022 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmış ve buna istinaden 29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve…


Regulation on E-Commerce Intermediary Service Providers and E-Commerce Service Providers

The Law on the Regulation of Electronic Commerce was amended on 07.07.2022. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service…


Looking Back at the Legal Developments on Data, Technology, Fintech, E-Commerce and Telecoms in 2022

  2022 was another year full of developments in the legal sphere in Turkey. When we look back at 2022, we see that legislators in the Republic of Turkey – as well as in other countries - took…


Turkish Data Protection Authority Started Enforcement Against Foreign Controllers

Recently, the Turkish Data Protection Authority (“DPA”) started sending information request letters dated August 15, 2022, to foreign controllers (data controllers located outside Turkey but…


New Requirements for OTTs in Turkey

The Amendment Law on the Media Law and Other Laws (“Amendment Law”) was published in the Official Gazette on 18 October 2022. The Amendment Law incorporated significant amendments to the Electronic…


Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme…