Regulation on Collection, Storage and Sharing of Insurance Data

“Regulation on Collection, Storage and Sharing of Insurance Data” (“Regulation”) which is prepared by the Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Authority (“Authority”) within the…


Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve…