Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”ına (“Usul ve Esaslar”) ilişkin yeni kararı, 1 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de…


The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 (“IPL”), are defined as “works such as films of an…


Sinema Eserlerinde İcracı Sanatçıların Bağlantılı Hakları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") uyarınca korunan eser türlerinden biri olan sinema eserleri “her çeşit eşsiz, bilimsel, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları…


TRANSFER OF MORAL RIGHTS OVER WORKS

  Copyrights are protected by the Law on Intellectual and Artistic Works with numbered 5846 (“IPL”), but there is no clear definition related to the copyrights in the IPL. The definition of…


ESERLER ÜZERİNDEKİ MANEVİ HAKLARIN DEVRİ

Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ile koruma altına alınmaktadır ancak FSEK’te açık bir tanımı bulunmamaktadır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan telif…


Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İhlalinde E-Ticaret Platformlarına Şikâyet Mekanizması

29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında,…


Complaint to the E-Commerce Platforms in Case of Violation of IP Rights

The Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published in the Official Gazette on 29.12.2022. Within the scope of…


E-Ticaret ve Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E- Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

07.07.2022 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmış ve buna istinaden 29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve…


Regulation on E-Commerce Intermediary Service Providers and E-Commerce Service Providers

The Law on the Regulation of Electronic Commerce was amended on 07.07.2022. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service…


ACTOR CONTRACTS

According to the Law on Intellectual and Artistic Works with No. 5846 (“IPL”) one of the protected types of works is a cinematographic works. There are many kinds such as motion picture, TV series,…