Türk Hukuku’nda Birlikte Var Olma Sözleşmeleri

Literatürde, co-existing anlaşmaları olarak da adlandırılan birlikte var olma sözleşmeleri ve Türk Hukuku’nda düzenlenen muvafakatname, önceki marka sahibi tarafından verilen izne dayalı olarak aynı…


Co-Existing Agreements under Turkish Law

Turkish legislation enables the registration of signs with the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"), even if they are identical to or indistinguishably similar to a trademark for…


Türk Hukukunda Telif Hakları: Dijital Çağdaki Yansımaları

  Günümüz dijital çağında, yaygın olarak kullanılan sosyal medya ve video paylaşım platformlarının kullanıcıları, içerikleri pasif tüketenlerden aktif üretenlere dönüşmüşlerdir. Platformlardaki…


Copyrights in Turkish Law: Reflections in the Digital Era

  In the current digital age, characterized by the widespread presence of social media platforms and video streaming channels, users have evolved from passive consumers of content to active…


Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe…


Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10…


Dispute Resolution Mechanism for “.tr” Domain Names

For many years, the allocation of ".tr" domain names in Turkey was carried out through the Nic.TR system under the authority of Middle East Technical University (“METU”). As a result of the protocol…


“.tr” Uzantılı Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Türkiye’de ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis işlemleri, uzun yıllar boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi yetkisindekiNic.TR sistemi üzerinden yürütülmekteydi. ODTÜ ile Bilgi…


Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”ına (“Usul ve Esaslar”) ilişkin yeni kararı, 1 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de…


The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 (“IPL”), are defined as “works such as films of an…