FinTech Sector in Turkey: Critical Legislative Amendments

  The Regulation Amending the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance, Payment Service Providers (“Amending Regulation”) and the Communiqué Amending the Communiqué on the…


Liabilities Regarding Payment and Electronic Money Institutions Are Extended

With the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”), and the Communiqué on Information Systems of Payment and Electronic Money…


Ödeme Hizmetleri Sunan Kuruluşların Asgari Özkaynak Yükümlülük Tutarları Güncellendi

Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer…


Minimum Equity Requirement for Payment Service Institutions is Updated

The procedures and principles regarding payment services and institutions are set out under the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money…


Looking Back at the Legal Developments on Data, Technology, Fintech, E-Commerce and Telecoms in 2022

  2022 was another year full of developments in the legal sphere in Turkey. When we look back at 2022, we see that legislators in the Republic of Turkey – as well as in other countries - took…


Technology law in Turkey: highlights from 2021

The ongoing covid-19 pandemic dominated legal developments in 2021 as restrictions were maintained in order to mitigate its impact. In addition to that, developments in the field of technology,…


Countdown For Compliance with Turkish Data Protection Law

Natural or legal persons who process personal data under the Law on Personal Data Protection with no. 6698 (“DPL”) must register to the Data Controllers’ Registry (“VERBIS”) prior to start of data…


Turkish DPA’s WhatsApp Decision

On 03.09.2021 the Turkish Data Protection Authority (“DPA”), made a public announcement regarding the ex officio investigation of WhatsApp LLC (“Controller”) and published an important decision…


COMMITMENT LETTER APPLICATION FOR TRANSFER OF PERSONAL DATA ABROAD

The conditions of the transfer of personal data abroad are regulated under Turkish Data Protection Law w. no 6698 (“DPL”). One of the conditions is that in the case that one of the conditions of…


YURT DIŞINA AKTARIM İÇİN HAZIRLANAN TAAHHÜTNAME BAŞVURUSU

Kişisel verilerin yurt dışına aktarım şartları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında düzenlenmektedir. Bu şartlardan birisi de yine Kanun’da yer alan işleme…