Turkish Data Protection Authority Started Enforcement Against Foreign Controllers

Recently, the Turkish Data Protection Authority (“DPA”) started sending information request letters dated August 15, 2022, to foreign controllers (data controllers located outside Turkey but…


DRAFT BILL TO AMEND THE TURKISH COMPETITION LAW

Turkish Competition Authority (“Authority”) prepared a Draft Bill (“Draft Bill”) in order to amend the Law on Protection of Competition with numbered 4054 (“Competition Law”) recently and shared it…


REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TASLAK KANUN

Rekabet Kurumu (“Kurum”) kısa bir süre önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Rekabet Kanunu”) değişiklik yapılmasına ilişkin bir Taslak Kanun (“Taslak Kanun”) hazırlamış ve bu…


ACTOR CONTRACTS

According to the Law on Intellectual and Artistic Works with No. 5846 (“IPL”) one of the protected types of works is a cinematographic works. There are many kinds such as motion picture, TV series,…


OYUNCU SÖZLEŞMELERİ

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca korunan eser türlerinden bir tanesi de sinema eserleridir. Sinema eseri niteliği taşıyan eserler kapsamında sinema filmi, dizi film,…


The Regulation on Amending the Regulation on Distance Contracts Has Been Published

Contracts made without the simultaneous physical presence of the seller or supplier and the consumer by using remote communication tools within the framework of a system created for the remote…


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziken bir arada olmadan, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçları…


Guideline on Advertisements and Commercial Practices with Price Information And Discounted Sales

Advertisement Board, which is operating under the Ministry of Trade, conducted examinations and inspections on deceptive and misleading price and discount advertisements. As a result of examinations…


Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz

Ticaret Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan fiyat ve indirim reklamları konusunda inceleme ve denetimler yapmıştır. Bu inceleme ve…


Proposal for the Amendment of the Press Law

On 26/05/2022, a proposal numbered 2/4471 on the Amendment of the Press Law and Other Laws, consisting of 40 articles, was submitted to the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey.…