News & Legal Updates

The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 (“IPL”), are defined as “works such as films of an…

Read more...

Sinema Eserlerinde İcracı Sanatçıların Bağlantılı Hakları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") uyarınca korunan eser türlerinden biri olan sinema eserleri “her çeşit eşsiz, bilimsel, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları…

Read more...

Liabilities Regarding Payment and Electronic Money Institutions Are Extended

With the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”), and the Communiqué on Information Systems of Payment and Electronic Money…

Read more...

Ödeme ve Elektronik Para Kululuşlarına İlişkin Yükümlülükler Ertelendi

1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik…

Read more...

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı. İlgili…

Read more...

Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

  With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”).…

Read more...