News & Legal Updates

Kara Cuma İndirimleri: Reklamlara İlişkin Kurallar

E-ticaretin katlanarak büyümesi tüketicilerin davranışlarını büyük ölçüde değiştirdiği için Kara Cuma (Black Friday) satışları, tüketicilerin yüksek indirim oranlarından "etkilendiği" bir olgu…

Read more...

Black Friday Sales: What are the Rules?

As the exponential growth of e-commerce has revolutionized consumer behavior, Black Friday sales have become a global phenomenon, where consumers are almost “influenced” by high discount rates. The…

Read more...

Veri İhlali Bildirim Süreci: AB Hukuku ile Türk Hukukunun Kısa Bir Karşılaştırması

Avrupa Birliği Veri Koruma Genel Tüzüğü (2016/679) (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verileri koruma anlamında önemli roller üstlenen yasal…

Read more...

Our firm’s Q&A Guide on Advertising Law in Turkey can be accessed here.

Read more...

Data Breach Notification Process: A Short Comparison Between EU and Turkish Law

The General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”) and Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“DPL”) of Turkey are the key pieces of legislation applied in the relevant…

Read more...

Turkish Data Protection Authority’s Recommendations on Sending Verification Codes in Stores

Turkish Personal Data Protection Authority (“Authority”) published an announcement on November 13, 2023, regarding personal data processing activities where a verification code is sent to data…

Read more...

Obligations under the Distance Contracts Regulation are Postponed

On August 23, 2022, important regulations regarding sellers’ obligation to inform consumers’ preliminarily and consumers’ right of withdrawal were introduced (“Amendment”) in the Distance…

Read more...

Reklam Kurulu Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamları İnceliyor

Gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemeler ile ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bir…

Read more...

Turkish Advertisement Board Examines Ads Created with AI

As technological advances affect everyday life, the ways the commercial advertising is created and presented to consumers began to change as well. One of the results of this change is the emergence…

Read more...

Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar

Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun") 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine…

Read more...

Constitutional Court’s Decision Restricts the Advertisement Board’s Criminal Jurisdiction

The Constitutional Court annulled the Article 77 of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers ("Law"), which authorizes the Advertisement Board to impose access blocking sanctions on those who…

Read more...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (“Rehber”), 13…

Read more...