The On-Site Inspection Authority: An Examination After the Constitutional Court Decision

The discretionary nature of on-site inspection authority wielded by Turkish governmental authorities has been facing criticism, which stems from concerns that inspections may lack clear guidelines…


Küresel Ekonomide Rekabet Yasağı

Rekabet yasağı, işverenlere ticari sırların korunması ve çalışanların iş değiştirme sıklıklarının azaltılması açısından güvenli bir alan sağladığı için iş sözleşmelerinin temel taşlarından biri…


Draft Bill to Amend The Turkish Competition Law

Turkish Competition Authority (“Authority”) prepared a Draft Bill (“Draft Bill”) in order to amend the Law on Protection of Competition with numbered 4054 (“Competition Law”) recently and shared it…


Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Kanun

Rekabet Kurumu (“Kurum”) kısa bir süre önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Rekabet Kanunu”) değişiklik yapılmasına ilişkin bir Taslak Kanun (“Taslak Kanun”) hazırlamış ve bu…


Turkish Competition Authority's Final Reporton The E-Marketplace Platform Sector Inquiry

The Turkish Competition Authority (“Authority”) has started a sector inquiry on 11 June 2020, regarding the online shopping trend increasing as a result of technological developments and…


Rekabet Kurumunun E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesine İlişkin Nihai Rapor

Rekabet Kurumu (“Kurum”), yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme sonucunda artan çevrimiçi alışveriş eğilimi ve e-ticaret sektöründe yaşanan veya yaşanabilecek rekabet sorunlarını tespit etmek…