DRAFT BILL TO AMEND THE TURKISH COMPETITION LAW

Turkish Competition Authority (“Authority”) prepared a Draft Bill (“Draft Bill”) in order to amend the Law on Protection of Competition with numbered 4054 (“Competition Law”) recently and shared it…


REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TASLAK KANUN

Rekabet Kurumu (“Kurum”) kısa bir süre önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Rekabet Kanunu”) değişiklik yapılmasına ilişkin bir Taslak Kanun (“Taslak Kanun”) hazırlamış ve bu…


TURKISH COMPETITION AUTHORITY’S FINAL REPORT ON THE E-MARKETPLACE PLATFORM SECTOR INQUIRY

The Turkish Competition Authority (“Authority”) has started a sector inquiry on 11 June 2020, regarding the online shopping trend increasing as a result of technological developments and…


REKABET KURUMU’NUN E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİNE İLİŞKİN NİHAİ RAPOR

Rekabet Kurumu (“Kurum”), yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme sonucunda artan çevrimiçi alışveriş eğilimi ve e-ticaret sektöründe yaşanan veya yaşanabilecek rekabet sorunlarını tespit etmek…