Kara Cuma İndirimleri: Reklamlara İlişkin Kurallar

E-ticaretin katlanarak büyümesi tüketicilerin davranışlarını büyük ölçüde değiştirdiği için Kara Cuma (Black Friday) satışları, tüketicilerin yüksek indirim oranlarından "etkilendiği" bir olgu…


Black Friday Sales: What are the Rules?

As the exponential growth of e-commerce has revolutionized consumer behavior, Black Friday sales have become a global phenomenon, where consumers are almost “influenced” by high discount rates. The…


Reklam Kurulu Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamları İnceliyor

Gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemeler ile ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bir…


Turkish Advertisement Board Examines Ads Created with AI

As technological advances affect everyday life, the ways the commercial advertising is created and presented to consumers began to change as well. One of the results of this change is the emergence…


Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar

Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun") 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine…


Constitutional Court’s Decision Restricts the Advertisement Board's Criminal Jurisdiction

The Constitutional Court annulled the Article 77 of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers ("Law"), which authorizes the Advertisement Board to impose access blocking sanctions on those who…


Türk Hukuku’nda Birlikte Var Olma Sözleşmeleri

Literatürde, co-existing anlaşmaları olarak da adlandırılan birlikte var olma sözleşmeleri ve Türk Hukuku’nda düzenlenen muvafakatname, önceki marka sahibi tarafından verilen izne dayalı olarak aynı…


Co-Existing Agreements under Turkish Law

Turkish legislation enables the registration of signs with the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"), even if they are identical to or indistinguishably similar to a trademark for…


Karanlık Ticari Tasarımları Anlamak

Karanlık Ticari Tasarımlar (“karanlık tasarımlar”) tüketicilerin davranışlarını ve tercihlerini etkilemek için işletmecilerin ve reklamcıların kullandığı aldatıcı ve manipülatif taktikleri ifade…


Understanding Dark Commercial Patterns – Turkey

Dark Commercial Patterns (“dark patterns”) refer to deceptive and manipulative tactics exercised by businesses and advertisers to influence consumer behaviors and preferences. These tactics often…