Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Ödeme kuruluşlarının özkaynaklarına ilişkin kurallar ise, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenmektedir.

Yönetmelik uyarınca, ödeme kuruluşlarının özkaynağı Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan özkaynak için asgari tutar ise yine Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ayrıca bu miktarların, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği de düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile birlikte, ödeme hizmetleri sunan kuruluşların asgari özkaynak yükümlülük tutarlarını güncellemiştir.

Tebliğ uyarınca, kuruluşlar için hesaplanan özkaynak aşağıda belirtilen tutarlardan daha az olamayacaktır.

Ödeme Kuruluşu

Asgari Özkaynak (TL)

30 Haziran 2023’e kadar

30 Haziran 2023’ten itibaren

Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmetlerini gerçekleştiren  ödeme kuruluşları

3 milyon

5.5 milyon

Diğer ödeme kuruluşları*

5 milyon

9 milyon

Elektronik para kuruluşları

13 milyon

25 milyon

Tebliğ, 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, C. Sümeyye Uçar

—————————————————————————————————————-

* Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları hariç