Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler - 2

07 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) değiştirilmesi ve bu doğrultuda Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet…


Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation – 2

On July 7, 2022, the Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce…


Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 07.07.2022 tarihinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda da Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet…


Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation

The Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended on 07.07.2022. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service…