Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 07.07.2022 tarihinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda da Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet…


Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation

The Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended on 07.07.2022. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service…