Karanlık Ticari Tasarımları Anlamak

Karanlık Ticari Tasarımlar (“karanlık tasarımlar”) tüketicilerin davranışlarını ve tercihlerini etkilemek için işletmecilerin ve reklamcıların kullandığı aldatıcı ve manipülatif taktikleri ifade…


Understanding Dark Commercial Patterns – Turkey

Dark Commercial Patterns (“dark patterns”) refer to deceptive and manipulative tactics exercised by businesses and advertisers to influence consumer behaviors and preferences. These tactics often…