Veri İhlali Bildirim Süreci: AB Hukuku ile Türk Hukukunun Kısa Bir Karşılaştırması

Avrupa Birliği Veri Koruma Genel Tüzüğü (2016/679) (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verileri koruma anlamında önemli roller üstlenen yasal…