“.tr” Uzantılı Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Türkiye’de ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis işlemleri, uzun yıllar boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi yetkisindekiNic.TR sistemi üzerinden yürütülmekteydi. ODTÜ ile Bilgi…