Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi cihazların kapsamı, üçüncü kişilere satışının yapılması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin kapsamı ve sınırlamaları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından çıkartılan Tıbbi…