Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve…