Econsumer.gov

Econsumer.gov is an initiative of the International Consumer Protection and Enforcement Network (“ICPEN”). ICPEN is a network of governmental organizations in the enforcement of fair-trade practice…


Econsumer.gov

Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”) bir girişimidir. ICPEN, adil ticaret uygulamaları yasaları ve diğer tüketicinin korunması faaliyetlerinde bulunan…