Tanınmış Türk Markalarının Avrupa’da Korunması: Kötü Niyet İncelemesi

21 Şubat 2024 tarihinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), yalnızca Türkiye'de tescilli olan tanınmış bir markaya benzerliği nedeniyle "hepsiburada" markasının Avrupa…


European Protection on Well-Known Turkish Trademarks: A Case on Bad Faith

  On February 21, 2024, the General Court of the Court of Justice (“General Court”) rendered its decision (“Decision”) regarding the registration of a trademark under the European Union…