Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na (“Elektronik Haberleşme Kanunu”) önemli değişiklikler getirerek “şebekeler üstü hizmet”i, “İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlamaktadır.

Değişikliklerle birlikte şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (“Kurum”) yetki alması gereken hizmet sağlayıcılar arasında yer almaktadır.

Ek olarak, şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların, faaliyetlerini Türkiye’de, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tam yetkili temsilcileri aracılığıyla yürüteceği de düzenlenmektedir.

Ayrıca, sunulan şebekeler üstü hizmetin niteliğine bağlı olarak şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülükler bakımından “işletmeci” olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, Değişiklik Kanunu’yla getirilen düzenleme ile, şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda Kurum;

  • Şebekeler üstü hizmetlerin kullanıcılara sunulmasını engellemek için her türlü önlemi alabilir;
  • Düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1.000.000 Türk Lirasından 30.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verebilir;
  • İdari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama/internet sitesine erişimin engellenmesine karar verebilir.

Şebekeler üstü hizmetlere yönelik bu düzenleme oldukça geniş olmakla birlikte yetkilendirme türleri ile yetkilendirme adımlarına ilişkin detaylar henüz yayımlanmamıştır. Şebekeler üstü hizmetler kapsamında yetkilendirme ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Kurum tarafından duyurulması beklenmektedir.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir