Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) uzun yıllardır Türkiye’de Nic.TR sistemi aracılığıyla “.tr” uzantılı alan adlarının tahsis ve işlemlerini yönetmektedir. Ancak 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile “.tr” Kayıt Otoritesi yetkisini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”)‘na devretmiştir. Sözleşmede 2020 yılında Nic.TR sisteminin kapatılıp bu sistem yerine .tr Ağ Bilgi Sisteminin (“TRABİS”) faaliyete geçeceği düzenlenmiştir. TRABİS’in ne zaman faaliyete geçeceği ise BTK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

TRABİS faaliyete geçene kadar ise geçiş döneminde, Kayıt Operatörleri alan adlarına ilişkin işlemleri yürütecektir. Bu kapsamda 14 Mart 2019 tarihinde ODTÜ tarafından METUnic, Nic.tr’nin Kayıt Operatörü işlevini devam ettirmek üzere kurulmuştur. 23 Mart 2020 tarihi itibarı ile de METUnic dahil Kayıt Operatörü sayısı toplam 20 adettir.

Artık yeni alan adı tahsis edecek ve mevcut alan adlarını yenileyecek kişilerin işlemlerini METUnic veya diğer Kayıt Operatörleri ile yürütmesi gerekmektedir. NicTR sistemi, 23 Mart 2020 tarihinde başvuru ve yenilemelere kapatılmıştır. Bu kapsamda, internet alan adı sahiplerinin işlemleri ile ilgili herhangi bir kesinti ve aksaklık yaşamamak adına alan adlarını METUnic veya diğer Kayıt Operatörlerine aktarması gerekmektedir. İlgili kişiler Nic.tr’de kayıtlı olan alan adlarını, Nic.tr’nin internet sitesi üzerinden aktarım sistemini kullanarak veya Sorumlu Değişikliği Onay Formunu ileterek, Kayıt Operatörlerine aktarabilmektedir. Aktarıma ilişkin tüm işlemler Nic.tr’nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

İnternet alan adı sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli husus, herhangi bir Kayıt Operatörüne taşınmayan alan adlarının ancak son ödeme tarihlerine kadar kullanılabileceği ve daha sonra yenilenemeyeceğidir. Bu nedenle, Kayıt Operatörlerine aktarımın yapılması zorunludur.

Sunucu değişikliği, sorumlu değişikliği ve bilgi güncelleme gibi işlemler ise TRABİS faaliyete geçene kadar Nic.TR üzerinden yapılmaya devam edecektir. NicTR sistemi TRABİS faaliyete geçene kadar aktif kalacak, TRABİS’in faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak kapanacaktır. TRABİS faaliyete geçtikten sonra ise, Kayıt Operatörleri ilgili işlemleri TRABİS üzerinden yapacaktır.

Sonuç olarak, internet alan adı sahiplerinin TRABİS henüz faaliyete geçmemiş olsa dahi NicTR’nin Kayıt Operatörleri sayfasında yer alan Kayıt Operatörlerinden bir tanesini seçip alan adlarının aktarımını yapması gerekmektedir.