07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı.

İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar artırılabileceğine yer verilmişti.

23 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili eşiklerin yarısı oranında artırılmasına karar verilmiştir. Değişiklik sonucunda, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ek yükümlülüklere tabi olması ile sonuçlanacak parasal eşikler aşağıdaki gibidir:

Kategori Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi
Orta Ölçekli 15 milyar TL üzeri
Büyük Ölçekli 45 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)
Çok Büyük Ölçekli 90 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)

Net işlem hacmi ve işlem sayısının hesaplanmasında, yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmamaktadır.

Kanun’da düzenlenen diğer yükümlülüklerin yanısıra, ilgili hizmet sağlayıcıların 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan “elektronik ticaret lisansı” alma yükümlülüğüne tabi olmaları bakımından belirlenen parasal eşik ise, bir takvim yılındaki net işlem hacimlerinin 15 milyar Türk lirası (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet) üzeri olarak değiştirilmiştir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için, elektronik ticaret lisansı için belirlenen bu eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ekonomik bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınmaktadır.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı 01 Ocak 2024 itibari ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre ilgili parasal eşikleri arttırma yetkisine sahip olacaktır.

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz.

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar